Beeldbepalend - Kwartet2020

Ga naar de inhoud

Beeldbepalend

Dorpstraat t.h.v. de NH Kerk
Links voor zien we nog net een stukje van de Kerkstraat. Het huis op de hoek heeft de tand des tijds doorstaan. Het werd in 1864 gebouwd in 1865 ingewijd als Openbare Lagere School. De bouw werd begroot op 4200 gulden. In 1882 werd het een “bewaarschool”. In de jaren zestig van de vorige eeuw was ’t winkeltje van juffrouw Teeuwsen erin gevestigd en in 1986 werd besloten het pand geschikt te maken als woonhuis.
Huize Vredenburg
In de volksmond “het Kasteeltje” genoemd. Het dateert uit de 14e eeuw. In 1988 besloot de gemeente huize Vredenburg te restaureren na een succesvolle lobby van de Historisch Kring. Die restauratie startte in februari 1989. Eind dat jaar vond de officiële opening plaats met de tentoonstelling “Westervoort in Beeld”. Ook werd het kasteeltje bij besluit van de gemeente toegewezen als documentatiecentrum voor de Historische Kring

Gemeentehuis
Het gemeentehuis stamt uit 1925 en was een ontwerp van architect J.H. Hogenkamp. De aannemer was dhr. Te Witt, die de bouw aannam voor 22.700 gulden.

Huize Wyborgh
Huize Wyborgh was de vroegere ambtswoning van burgemeester Vos de Wael. Hij was het die het huis een naam gaf (zie ook: Invloedrijke Personen). De bongerd erachter reikte tot en met het pand waarin nu de Hema gevestigd is.

Terug naar de inhoud